Nowy Wymiar Pracy w Korporacji

Sposób w jaki pracujemy zmieniał się przez pokolenia. Chociaż większość tych zmian następowała stopniowo, nowy model pracy został dość szybko narzucony nam wraz z nagłym pojawieniem się pandemii i wygląda na to, że wspomniany model zostanie z nami na dłużej, biorąc pod uwagę najbliższą, możliwą do przewidzenia przyszłość. Największe zmiany jakie zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, to znaczący wpływ pandemii  na rynek pracy, pociągający za sobą popularyzację pracy z domu oraz zmianę nawyków i priorytetów pracowników. Dlatego niektóre zjawiska, które wcześniej były dla pracowników wyzwaniem, teraz nie powodują już problemów w miejscu pracy i zostały zastąpione innymi, nowo odkrytymi problemami, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. W tym artykule przyjrzymy się w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na nasze miejsce pracy i co to może oznaczać dla pracodawcy i pracowników.

Kluczowe zagadnienia artykułu:

  • Uwaga pracowników przesunęła się przede wszystkim na potrzeby wellbeing i elastyczności w miejscu pracy.
  • Oprócz zdrowia fizycznego, podczas pandemii wzrosła również świadomość zdrowia psychicznego.
  • Poszukiwana jest elastyczność, ponieważ kiedy pracownicy mogą wybierać dni, w których chcą pracować z domu i biura, zyskują więcej niż w tradycyjnym modelu np. pod kątem oszczędności czasu.
  • Zamiast ciasnych biur i przydzielonych biurek, nowe biura czerpią inspirację z przestrzeni coworkingowych i zaczynają je przypominać. 
  • Odpowiedzią na przystosowanie się do miejsca pracy po pandemii jest  technologia.
  • Pomimo popularności hybrydowego stylu pracy, liczba samochodów na drogach i liczba miejsc na parkingach nie uległa zmianie, częściowo ze względu na fakt, że samochody osobowe są postrzegane jako bezpieczniejsze niż transport publiczny.
  • Pracodawcy mogą dostosować swoje parkingi do sposobu, w jaki ludzie dojeżdżają do pracy, tworząc shared parking na parkingach firmowych.
  • Systemy smart desk zyskują na popularności w hybrydowym systemie pracy, ponieważ umożliwiają współdzielenie biurka oraz udostępnianie biurek do rezerwacji przez pracowników przed planowanym przyjściem do biura.

Czego szukają pracownicy korporacji w miejscu pracy po okresie pandemii?

Dwie priorytetowe potrzeby, które ujawniły się z perspektywy pracowników podczas globalnej pandemii, to wellbeing i potrzeba elastyczność. Praca w domu była dość rzadkością przed pandemią, ale kiedy nastąpił lockdown ludzie zostali zmuszeni do przeorganizowania swoich nawyków i przystosowania swojego domu jako miejsca pracy. Przedłużające się restrykcje i zamknięcie uświadomiło wielu osobom, że wolą pracować w domu i że ich produktywność, nie spada a wręcz wzrasta w porównania do pracy w biurze. Taka obserwacja spowodowała zmianę priorytetów i oczekiwań do do elastycznego podejścia do miejsca pracy.

Pozostanie w dobrym zdrowiu fizycznym i mentalnym stało się ogromnym wyzwaniem dla ludzi w okresie pandemii COVID-19 i pozostanie z nimi na długo, co oznacza, że jesteśmy o wiele bardziej ostrożni w kwestii swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych bliskich. Akcesoria, takie jak bezdotykowe dozowniki mydła i środki do dezynfekcji rąk, oczyszczacze powietrza i filtry HVAC, aktywowane głosem kosze na śmieci, windy obsługiwane nogą, systemy rezerwacji sal konferencyjnych i przyciski antybakteryjne to już nie tylko sposoby na zwiększenie innowacyjności biura, ale przede wszystkim konieczność w zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa i komfortu w miejscu pracy.

Oprócz zdrowia fizycznego, podczas pandemii wzrosła również świadomość zdrowia psychicznego. Lockdown, który zmusza ludzi do przebywania w domu, z dala od rodziny i przyjaciół, a także konieczność poddania kwarantannie poważnie wpłynęło na zdrowie psychiczne ludzi i ujawniło potrzebę zaadresowania przez pracodawców nie tylko zdrowia fizycznego pracowników , ale także ich zdrowia psychicznego. Niektóre korporacje zaczęły stawiać zdrowie psychiczne swoich pracowników na pierwszym miejscu, nie tylko zapewniając im benefity w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, ale także poprzez aktywne działania w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu, a nawet przejście na czterodniowy tydzień pracy. Pomimo, że skrócenie tygodnia pracy nie jest jeszcze działaniem powszechnym, to jednak pokazuje zmianę w sposobie działania korporacji i powoli zyskuje na popularności, ponieważ pracownicy zaczynają tego poszukiwać i oczekiwać od pracodawcy zamiast tradycyjnych benefitów.

Czynnikiem dobrego samopoczucia jest również potrzeba elastycznością, która pozwala pracownikowi wybrać, czy chce pracować w domu lub w biurze, a jeśli wybiera biuro, może sam decydować o godzinach pracy. Jeśli ktoś czuje się niekomfortowo pracując w biurze ze względu na ryzyko zachorowania, elastyczność pozwala mu podjąć samodzielnie decyzję o pracy zdalnej. 

Oprócz bezpieczeństwa, elastyczność wyboru miejsca pracy daje wiele inne korzyści, takich jak oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy do pracy, możliwość przygotowania domowego posiłku lub załatwienia prywatnych spraw w ciągu dnia. Dzięki otwartości na nową formę pracy zdalnej, wyjazd na “workcation” i praca z domku na plaży lub w górach nie wydaje się już luksusem, a dla pracujących rodziców pojawia się szansa na dodatkowe spędzania czasu z dziećmi. Jest to zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie czasu, który  był marnowany na staniu w korkach podczas godzin szczytu.

Jak wyglądają biura po pandemii?

Wraz ze zmianą sposobu, w jaki pracujemy, zmienia się również wygląd biura firmy. Ponieważ hybrydowy model pracy staje się normą w wielu miejscach pracy i prawdopodobnie będzie to opcja oferowana przez większą liczbę pracodawców w przyszłości, również układ i design biur są dostosowywane do nowego stylu pracy.

Ponieważ na co dzień w biurze jest mniej osób i rośnie liczba spotkań online, układ i projekt biura sprzed pandemii nie spełnia już swojej funkcji. Zamiast ciasnych biur, boksów i przydzielonych biurek, nowe biuro po pandemii czerpie inspirację z przestrzeni coworkingowych i zaczyna je przypominać. Ponieważ jednym z głównych powodów, dla których pracownik przychodzi do biura po przystosowaniu się do hybrydowego stylu pracy jest możliwość osobistego kontaktu ze współpracownikami, sale konferencyjne nabrały dodatkowego znaczenia. Firmy coraz częściej polegają na technologii. Przeprojektowane biura skupiają się na inteligentnych systemach rezerwacji sal konferencyjnych online, oczyszczaczach powietrza, ekranach o wysokiej rozdzielczości i innych narzędzi ułatwiających video rozmowy z klientami i współpracownikami.

Oprócz zmodernizowanych sal konferencyjnych nastąpiła również zmiana ogólnego układu biura. Ponieważ nie każdy pracownik przychodzi do pracy każdego dnia, eliminuje się potrzebę stosowania boksów i przydzielonych biurek. Zamiast tego jest więcej otwartej przestrzeni do współpracy, części wspólnych i małych stacji roboczych.

Wraz z rosnącym naciskiem na dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników, niektóre firmy dążą do stworzenia bardziej zrelaksowanego środowiska pracy z roślinami, dziełami sztuki, wyznaczonymi strefami „chill-out” i innymi przestrzeniami, w których można odpocząć pomiędzy wykonywaniem zadań. To także sposób na stworzenie atmosfery, która ma przypominać domowy komfort, aby ułatwić przejście z pracy z domu do pracy w biurze, a także zachęcić pracowników do częstszego przychodzenia do biura.

Dojazdy do pracy w czasach po pandemii

Oprócz zmian w aspekcie samej pracy, pandemia wpłynęła również znacząco na sposób, w jaki ludzie dojeżdżają do pracy. Pomimo, że teoretycznie więcej osób pracuje z domu, a mniej podróżuje do biura, liczba samochodów na drogach i liczba zajętych miejsc parkingowych nie uległa drastycznemu zmniejszeniu. Częściowo wynika to z hybrydowego modelu pracy, który czasami oznacza przychodzenie do biura w ciągu dnia i przebywanie w nim tylko kilka godzin, a także z troski o bezpieczeństwo podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Pomimo chęci korzystania ze zrównoważonych środków transportu, ludzie czują się bardziej komfortowo i bezpiecznie korzystając z własnego samochodu, ponieważ jest  mniejsza szansa na kontakt z wirusem, w przeciwieństwie do korzystania z transportu publicznego.

Pracodawcy mają możliwość dostosować swoje parkingi do nowej rzeczywistości i sposobu, w jaki ludzie dojeżdżają do pracy.  Podobnie jak jest tow przypadku otwartych przestrzenii biura, pracodawcy mogą zastosować nowy model zarządzania przestrzenią parkingową, tworząc wymienne miejsca parkingowe i oferując swego rodzaju demokratyzację parkingu firmowego. Ponieważ rośnie świadomość ekologii a wraz z nią również liczba osób posiadających pojazdy elektryczne, korporacje mogą oferować stacje ładowania pojazdów elektrycznych w swoich obiektach, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom współczesnych pracowników, którzy coraz liczniej posiadają tego typu pojazdy. Jest to również sposób do zachęcenia kolejnych do zakupu samochodu elektrycznego, co z kolei bardziej pozytywnie przełoży się na środowisko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o trendach na parkingach korporacyjnych podczas pandemii, zajrzyj na: https://blog.digitalparking.city/2021/03/25/the-new-normal-of-corporate-parking/

Co mogą zrobić pracodawcy, aby polepszyć środowisko pracy po pandemii?

Podczas gdy na początku pierwszego lockdownu wiele osób straciło pracę, obecnie rekruterzy odpowiedzialni za znalezienie wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie w obszarze IT, muszą się nagłowić, aby przyciągnąć talenty i wyróżnić firmę, tak, aby kandydat zdecydował się w niej realizować swoje ambicje zawodowe. Częściowo za tę sytuację odpowiada zmiana oczekiwań i priorytetów ludzi na rynku pracy. Aby odpowiedzieć i zaspokoić potrzeby nowego pokolenia pracowników, pracodawcy muszą być świadomi i solidnie przygotowani na sięganie po niestandardowe rozwiązania. Najskuteczniejszym sposobem na zdobycie tej wiedzy, jest otwarta komunikacja w miejscu pracy. Obecnie można obserwować kilka głównych trendów, które pokazują, jak zmienia się miejsce pracy i podejście pracownika do miejsca pracy. Wiedza o nich pozwoli pracodawcom odpowiadać na rosnące potrzeby i oczekiwania obecnych pracowników, a nawet przewidywać te które posiadają przyszli kandydaci. Na wstępie tego artykułu podkreśla liśmy, że w trakcie trwania pandemii, uwidoczniły się dwa najczęstsze priorytety pracowników. Jest to bezpieczeństwo i elastyczność. Oprócz wzrastającej świadomości benefitów związanych ze zdrowiem psychicznym i opieką zdrowotną oraz elastycznością czasu i miejsca pracy, odpowiedzią na wiele aktualnych potrzeb pracowników jest technologia.

Wspomniane wyżej unowocześnione sale konferencyjne oferujące systemy do rezerwacji sal online, bezklamkowe drzwi, oczyszczacze powietrza, ekrany o wysokiej rozdzielczości i inny sprzętu do organizacji wysokiej jakości rozmów przez Zoom, to tylko niektóre z gadżetów, które zyskały na popularności w wyniku pandemii. Jednak ciągła innowacja, mająca na celu rozwiązywanie nowych i powracających problemów, sięga dużo dalej. Dzięki hybrydowemu stylowi pracy zmienia się cały, dotychczasowy układ biura. W wielu firmach i budynkach biurowych częścią tej zmiany jest zastąpienie przydzielonych na stałe biurek, systemem hot desking, czyli  nieprzypisanymi przestrzeniami oraz częściami wspólnymi, otwartymi,  przeznaczonymi do współpracyChociaż z punktu widzenia pracodawcy wydaje się to być optymalne rozwiązanie, wielu pracowników preferuje, gdy przychodzą do biura, czeka na nich przydzielone biurko. Mają w ten sposób gwarancję, że będą mieli własne, wygodne miejsce do pracy. Problem ten rozwiązuje inteligentny system zarządzania biurkami, który umożliwia przydzielenie określonej liczby biurek dla tych, którzy codziennie przychodzą do biura, a resztę udostępnia w systemie rezerwacji osobom poza biurem, które sporadycznie chcą przyjeżdżać i korzystać z przestrzeni firmowych.

Oprócz inteligentnego systemu rezerwacji biurek, podobna funkcjonalność pracodawcy mogą zaoferować na parkingu firmowym. Znalezienie miejsca parkingowego, zwłaszcza, w centralnych punktach miasta, było dla wielu pracowników korporacji poważnym wyzwaniem. Niektóre korporacje, decydując się przejść na hybrydowy model pracy, obserwują rosnącą liczbę niewykorzystanych miejsc parkingowych, co powoduje dodatkowy, niemożliwy do uniknięcia przez firmę koszt. Rozwiązaniem obu problemów jest elastyczny system zarządzania parkingiem dla parkingów firmowych. Instalując inteligentną technologię parkingową w oparciu o software i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, pracodawca może udostępnić pracownikom zupełnie nową usługę, realizowaną w aplikacji mobilnej.  Jednocześnie pracowdawca zyskuję pełny podgląd do ruchu pracowników na parkingu oraz wielowymiarowy system zarządzania i raportowania ze zdarzeń na parkingu.

Z wykorzystaniem tego systemu pracownicy mogą bezproblemowo i bezdotykowo wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu, rezerwować miejsca parkingowe z wyprzedzeniem i być informowanym o dostępności miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Jednocześnie administratorzy parkingu mogą monitorować, mieć dostęp do danych i generować raporty, które pozwolą im na podejmowanie właściwych, opartych na liczbach i uzasadnionych decyzji biznesowych dotyczących parkingu. Podobnie jak w przypadku inteligentnych systemów do zarządzania salami konferencyjnymi, pewna pula miejsc parkingowych może zostać przydzielona na stałe, ​​podczas gdy reszta może być współdzielona i dostępna do rezerwacji dla wszystkich pracowników w systemie rotacyjnym. Kiedy pracownicy nie muszą objeżdżać wielokrotnie parkingu w poszukiwaniu wolnego miejsca, bo mają dostęp do rezerwacji i podgląd dostępności miejsc w czasie rzeczywistym, przekłada się to również pozytywnie na stan ich zdrowia psychicznego i samopoczucie, poprzez eliminację niepotrzebnego czynnika stresu. Ponadto nowoczesne rozwiązania parkingowe umożliwiają korporacjom zarabianie na wolnych miejscach parkingowych a tym samym staje się to dodatkowym źródłem przychodu firmy. Otwierając dotychczas schowane i niedostępne zasoby parkingowe dla ludzi w mieście za pośrednictwem aplikacji mobilnej, zyskuje zarówno społeczność miejska jak i firma, poprzez monetyzację niewykorzystanych przez pracowników miejsc.

Aby dowiedzieć się o naszej ofercie Inteligentnego Parkingu dla Korporacji odwiedź: https://naviparking.com/services/shared-parking

Aby jeszcze bardziej podnieść poziom innowacyjności swojego parkingu, firmy mogą również instalować na swoich parkingach stacje ładowania pojazdów elektrycznych, z których będą korzystać pracownicy posiadający lub rozważający zakup czy leasing samochodu elektrycznego.  Wdrażając inteligentny system parkowania, firmy zyskują dostęp do usługi scan&charge, który obejmuje wynajem i opłatę za stacje ładowania pojazdów elektrycznych w tej samej aplikacji mobilnej. Tym samym wiele usług, od rezerwacji miejsc parkingowych po ładowarki elektryczne jest dostępna w smartfonie pracownika. Sprzedaż usługi ładowania samochodów elektrycznych poza obrębem korporacji, może się stać kolejnym, dodatkowym źródłem dochodu firmy.